تبلیغات
اعتیاد در جوانان - راهکارهای ترک اعتیاد

متاسفانه باور غالب اجتماعی این است كه شخص معتاد موجودی است، كثیف، دزد ،نفرت انگیز و مجموعه ای از رذائل و خصوصیت  های منفی كه در یك انسان می تواند وجود داشته باشد، در معتاد متجلی است. بر پایه این دیدگاه باید از فرد معتاد حذر كرد و با نفرت و انزجار او را از جامعه دور كرده و یا نابودش ساخت. رفتار اجتماعی با معتادین توام با نفی و طرد ، نفرت و انزجار و خلاصه به شكل بر خورد با مجرم خطرناكی است كه عدم اش به از وجود.سه روش متداول ترک اعتیاد وجود دارد :

1- روش ترک اعتیاد با قطع سریع مصرف مواد مخدر بدون استفاده از دارو

2- روش ترک اعتیاد با قطع سریع مصرف مخدر و استفاده از دارو

3- روش ترک اعتیاد سنتی با كاهش تدریجی مصرف مواد مخدر .


-روش اول ترک اعتیاد

در این روش ترک اعتیاد، بیمار به یك باره مصرف مواد مخدر را قطع می كند بدون آنكه دارو یا تركیبی را جایگزین مصرف مواد بكند. به این روش ترک اعتیاد؛ سقوط آزاد ؛ یا ترک یابوئی گفته می شود. از این جهت این روش ترک اعتیاد را ترک یابوئی می گویند كه در واقع تحمل عوارض و درد های ناشی از قطع سریع مواد به حدی است كه قدرت و توان حیوانی چون یابو را طلب می كند اما بهتر است كه به جای این اصطلاح نامانوس ، از واژه ترک سقوط آزاد استفاده شود.

در این روش ترک اعتیاد به علت قطع مصرف مواد ، مرحله عكس العمل های آشكار كه 1 تا 2 هفته طول می كشد بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود اما نشدنی نیست و كسانی هستند كه این عوارض را تحمل می كنند. بزرگترین عیب این روش اینست كه یك شوك مخرب جسمی و روحی به بیمار وارد می گردد.

سیستم های تولید مواد شبه افیونی در بدن ، حدود ده ماه زمان نیاز دارند تا باز سازی شوند لذا پس از گذراندن سختی های دو هفته اول ، مشكلات بی خوابی ، افسردگی ، كم حوصلگی، گریه كردن ، كند ذهنی فراموشی تنبلی، عدم میل به زندگی و غیره در بیماران وجود داشته و طی این مدت شخص قادر به كار كردن نیست و یا راندمان كاری مساعدی ندارد. حتی تجویز می كنند كه در این در این دوره ده ماهه شخص را بیشتر تنها بگذارندو تختخوابش را جدا كنند. در این مدت به علت عدم تعادل جسمی و روانی ، بیمار نباید تصمیمات سرنوشت ساز بگیرد.

شوك مخربی كه در این روش ترک اعتیاد به بیمار وارد می شود ، سبب می گردد كه بعضی از قسمت های تولید كننده مواد شبه افیونی بدن چه بسا تا آخر عمر هیچ وقت فعال نشود. این مطلب به تائید پروفسور آرتور گایتون رسیده و در عمل  بین كسانی كه با روش سقوط آزاد ترک كرده اند درصد كمی به مرحله تعادل پایدار می رسند و اكثراً دچار عدم تعادل در دراز مدت هستند و یا به تیك های عصبی دچار می شوند.

 

-روش دوم ترک اعتیاد
این روش ترک اعتیاد “ شبه سقوط آزاد “ است. بدین ترتیب كه پس از قطع فوری مصرف مواد مخدر و در طول یك هفته اول ، برای كاهش عوارض و دردهای بیمار از دارو استفاده می شود.این همان روش رایج بین المللی منجمله در ایران و همچنین اگهی های ترک اعتیاد است. به دلیل نادیده گرفتن زمان بازسازی سیستم های تولید مواد شبه افیونی در بدن این روش فرق چندانی با روش سقوط آزاد و عوارض حاصل از آن ندارد. مثال علمی آن اینست كه در روش روش سقوط آزاد شخص از بالای ساختمان ده طبقه به پائین می پرد ولی در شبه سقوط آزاد كمی تخفیف داده و ازیكی دو طبقه پائین تر سقوط می كند.


روش سوم ترک اعتیاد

سومین روش ترک اعتیاد ، كاهش تدریجی مصرف مواد است كه به آن “ ترک سنتی “ گفته می شود و از زمان های قدیم تاكنون مرسوم بوده است. در ترک سنتی ، هر روز مقداری از مصرف مواد مخدر كم می شود تا بتدریج به صفر برسد. مثلاً مقداری تریاك یا شیره را در ظرف آبی حل كرده و سپس به جای مصرف مواد ، روزانه چند پیمانه مشخص از این شربت می خورند و به جای مقدار خورده شده آب می ریزند تا شربت رقیق تر شود.

اگر مقدار مواد مخدر در شربت اولیه طوری انتخاب شود كه ظرف حدود 15 روز مصرف مواد مخدر به صفر برسد در واقع مشابه ترک سقوط آزاد خواهد بود ولی اگر با حجم و مقدار بیشتر شربت عمل كنند به طوری كه بیش از 40 روز طول بكشد در این صورت نتیجه بهتری عاید شده و عوارض كمتری به جای می گذارد. عده  بسیاری ازبیماران معتاد ، از روش ترک سنتی و كاهش تدریجی مصرف مواد استفاده كرده و نتیجه گرفته اند.


طبقه بندی: راهکارها و درمان،

تاریخ : پنجشنبه 5 بهمن 1396 | 05:12 ب.ظ | نویسنده : پریناز عجم | نظرات